Wednesday, February 17, 2016

 • 2.000.000đ 
 • Được tặng ngay vào tài khoản khi đăng ký thành công
 • B1. Đăng ký

  Nhận link của bạn
 • B2. Quảng bá

  Quảng bá link qua internet
 • B3. Nhận tiền

  Nhận hoa hồng "cực khủng" từ TRUSTcard
 • 2.000.000đ được tặng ngay vào tài khoản khi đăng ký thành công
 • 30% hoa hồng bán Voucher SmartCash
 • 15% hoa hồng bán thẻ TRUSTcard

 • 5% tổng thu nhập của afiliate được giới thiệu
 • 1,000đ tặng thêm cho mỗi đơn hàng thành công
 • 10đ Pay per Click cho affiliate quảng cáo sản phẩm
 • Hàng loạt quyền lợi hấp dẫn khác dành cho affiliate xuất sắc
 • Đặc biệt cơ hội trở thành đối tác khu vực của TRUSTcard
Thông tin chi tiết về cách thức chi trả hoa hồng của TRUSTcard ( xem thêm >>> )